Anmälan för utställare

Är du intresserad av att visa upp ditt företag eller sälja något vid SM.

Gör en anmälan här om ditt företag och vad du säljer.

  • El ingår i avgiften, jordad kabel om minst 25 meter medtages.
  • Förskott om 200 SEK betalas vid anmälan till plusgiro 257385-5.
  • Resterande avgift inbetalas senast 15 maj 2019.
  • Utställningsavgiften gäller mellan 6/6 kl 10.00 och 9/6 kl 19.00
  • Vi återkopplar så snart avgiften är inbetald.

     

Anmälan:

Katarina Hultman

Ansvarig för utställare