Tävlingsområde

SM 2019 hålls vid Idrottsplatsen i Hallsberg.

Förutom fotbollsplan finns ett flertal grönytor där tävlingarna kommer att hållas. Tillgång till duschar och toaletter finns i närliggande idrottsanläggningar.

När den slutliga fördelningen av planer är klar kommer kartan att uppdateras.