Tävlingsområde

SM 2019 hålls vid Idrottsplatsen i Hallsberg.

Förutom fotbollsplan finns ett flertal grönytor där tävlingarna kommer att hållas. Tillgång till duschar och toaletter finns i närliggande idrottsanläggningar.

Bilden nedan visar tävlingsområdet och de olika planerna.

Under SM kommer ingen avgift tas ut för parkering vid SM-området. Skyltar kommer finnas vid infart och vid SM-området som visar vägen till parkering för funktionärer, tävlande eller publik.