Parkering gratis

Under SM kommer ingen avgift tas ut för parkering vid SM-området. Skyltar kommer finnas vid infart och vid SM-området som visar vägen till parkering för funktionärer, tävlande eller publik. Se karta över området.